Otázka:

Aký je spisovný ekvivalent výrazov hokerlík a štokerlík?

Heslá:

hokerlík

Odpoveď:

Nárečové slová hokerlík, hokrlík, štokerlík, štokrlík alebo štokrla označujúce sedačku bez operadla majú spisovný ekvivalent stolček (porov. slovníky na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk).


Otázka z 12. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hokerlík