Otázka:

V Myjave začalo vychádzať periodikum s názvom Okresný spravodaj. Nemalo by sa nazývať Okresný spravodajca? Kedy sa má použiť slovo spravodaj a kedy spravodajca?

Heslá:

spravodajca, spravodaj

Odpoveď:

Vo význame „redaktor, ktorý podáva správy a informácie pre tlač, rozhlas, televíziu“, ako aj v neživotnom význame „periodicky vychádzajúca tlačovina“ je spisovné slovo spravodajca (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, i Pravidlá slovenského pravopisu, 2000; obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 11. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spravodajca