Otázka:

Je správne hlohovecký alebo hlohovský?

Heslá:

Hlohovec, hlohovecký, hlohovský

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) sú správne obidve podoby prídavného mena utvoreného z názvu mesta Hlohovec – hlohovecký hlohovský. V názve elektrárne odporúčame uprednostniť tú podobu prídavného mena, ktorá bola súčasťou pôvodného názvu.


Otázka z 25. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 26. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hlohovec