Otázka:

Vyslovuje sa priezvisko Štefko s ť alebo s t?

Heslá:

Štefko, Štefan

Odpoveď:

Priezvisko Štefko je odvodené od krstného mena Štefan, ktoré sa číta mäkko [šťefan]. Preto aj priezvisko Štefko čítame s mäkkým ť, čiže [šťefko]. Výslovnosť mena Štefan sa uvádza i v Pravidlách slovenského pravopisu (2000). Táto príručka je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnená na www.slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 24. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Štefko