Otázka:

Píše sa za pozdravom na konci listu typu S pozdravom alebo S úctou bodka?

Heslá:

S pozdravom, S úctou

Odpoveď:

Za pozdravom na konci listu typu S pozdravom, S úctou sa interpunkčné znamienko nepíše (okrem želacích viet s výkričníkom). 


Otázka z 03. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 04. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu S pozdravom