Otázka:

Ako sa skloňuje cudzie priezvisko Lévi-Strauss?

Heslá:

zložené priezviská

Odpoveď:

V zložených priezviskách skloňujeme obe priezviská. V priezvisku Lévi-Strauss priezvisko Lévi skloňujeme podľa vzoru kuli a priezvisko Strauss skloňujeme podľa vzoru chlap: Léviho-Straussa, Lévimu-Straussovi, Léviho-Straussa, (o) Lévim-Straussovi, (s) Lévim-Straussom.


Otázka z 04. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zložené priezviská