Otázka:

Ako sa skloňuje slovo leptón (minca) a ktorý tvar plurálu je správny: 100 lepta, 100 liept alebo 100 leptónov? Ako sa skloňuje slovo kvadrans (rímska minca)? Je správny tvar tri kvadransy alebo kvadranty?

Heslá:

leptón

Odpoveď:

Pri slove leptón ako označení drobnej medenej starogréckej mince (porov. Slovník cudzích slov aj na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk) odporúčame v genitíve množného čísla tvar lept.

            Slovo kvadrans sa skloňuje pravidelne podľa vzoru dubkvadransy, kvadransov, kvadransoch.


Otázka z 04. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu leptón