Otázka:

Ako sa skloňuje výraz AIDS? Ako mám správne písať skratku hiv?

Heslá:

HIV, AIDS

Odpoveď:

Iniciálová skratka HIV má uvedenú podobu. Popri iniciálovej skratke AIDS, ktorá je mužského rodu a zvyčajne sa neskloňuje, napr. údaje o AIDS, zákerný AIDS, funguje v slovenčine aj skratkové slovo aids ako sklonné podstatné meno mužského rodu, napr. príznaky aidsu, nakaziť sa aidsom. Slovo aids sa uvádza v posledných vydaniach Pravidiel slovenského pravopisu a Krátkeho slovníku slovenského jazyka, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk

 

 


Otázka z 19. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu HIV