Otázka:

Ako sa správne skloňuje názov obce Hrubý Šúr?

Heslá:

Hrubý Šúr

Odpoveď:

Názov obce Hrubý Šúr je mužského rodu, slovo Šúr sa skloňuje podľa vzoru dub. V genitíve má tvar (z) Hrubého Šúra a v lokáli (v, o) Hrubom Šúre. Názvy slovenských obcí aj s gramatickými údajmi o ich skloňovaní si môžete vyhľadať v Pravidlách slovenského pravopisu sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.  


Otázka z 28. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hrubý Šúr