Otázka:

Aký je správny tvar datívu od mužského krstného mena Marcus?

Heslá:

Marcus

Odpoveď:

Meno Marcus je pôvodne latinská, v súčasnosti aj anglická a dánska podoba mužského mena, ktoré má v slovenčine podobu Markus. Pri skloňovaní mien latinského alebo gréckeho pôvodu z antického obdobia koncové -us zvyčajne odpadáva, napr. Marcus Aurelius – Marca Aurelia, Marcus Antonius – Marca Antonia, Gaius Iulius Caesar – Gaia Iulia Caesara, Títus – Títa, Lívius – Lívia. V zdomácnených a súčasných menách a priezviskách sa -us zachováva, napr. Július – Júliusa, Márius – Máriusa, Dárius – Dáriusa, Lichardus – Lichardusa. Medzi takéto mená možno zaradiť aj meno Marcus, ktoré odporúčame skloňovať so zachovávaním ­-us: Marcusa, Marcusovi, Marcusa, (o) Marcusovi, (s) Marcusom.


Otázka z 27. 01. 2011 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Marcus