Otázka:

Ako je správne: Posielam prihlášky žiačiek alebo žiačok?

Heslá:

žiačka

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach je k dispozícii elektronická verzia príručiek na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk. Kodifikačnú platnosť majú Pravidlá slovenského pravopisu (3. vyd., 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd., 2003). V oboch príručkách si možno overiť, že tvar genitívu množného čísla od slova žiačka je žiačok, čo signalizuje zakončenie -čok, súvisiace s dodržiavaním rytmického krátenia, ktoré sa pri slove žiačka uvádza v citovaných príručkách. Správne je teda Posielam prihlášky žiačok.


Otázka z 26. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu žiačka