Otázka:

Je správny výraz "upozornenie o zrealizovanej transakcii"? Nemá to byť "upozornenie na zrealizovanú transakciu"?

Heslá:

upozorniť, upozornenie

Odpoveď:

Podstatné meno upozornenie je odvodené od slovesa upozorniť a rovnako ako toto sloveso sa viaže s predložkou na. Slovné spojenie, ktoré uvádzate, má teda znieť upozornenie na zrealizovanú transakciu.


Otázka z 26. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu upozorniť