Otázka:

Ako sa skloňuje názov mesta Vancouver?

Heslá:

Vancouver

Odpoveď:

 

 

Názov mesta Vancouver sa môže skloňovať so zachovávaním samohlásky e, t. j. G – z Vancouvera/Vancouveru (dvojtvar), D – k Vancouveru, A – Vancouver, Lo Vancouveri, I – s Vancouverom, aj s vynechávaním samohlásky e, t. j. G – z Vancouvra/Vancouvru (dvojtvar), D – k Vancouvru, A – Vancouver, Lo Vancouvri, I – s Vancouvrom. Obyvateľské mená však majú iba jednu podobu Vancouverčan, Vancouverčanka, a takisto prídavné meno má len podobu vancouverský.


Otázka z 24. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vancouver