Otázka:

Ako sa správne piše: Lýbija alebo Líbyja?

Heslá:

Líbya, Líbyjčan, líbyjský

Odpoveď:

Názov severoafrického štátu je Líbya, mužské obyvateľské meno je Líbyjčan, ženské obyvateľské meno je Líbyjčanka a prídavné meno má podobu líbyjský.

Pri podobných nejasnostiach je k dispozícii elektronická verzia príručiek na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk. Kodifikačnú platnosť majú Pravidlá slovenského pravopisu (3. vyd., 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd., 2003).

 

 


Otázka z 24. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Líbya