Otázka:

Skloňujú sa v názve mesta Rio de Janeiro všetky časti názvu?

Heslá:

Reggio di Calabria, Rio de Janeiro, Mandello del Lario, Kuala Lumpur, Buenos Aires, Laguna Seca

Odpoveď:

 

V cudzích viacslovných geografických názvoch, ktorých súčasťou je predložkové spojenie, skloňuje sa iba prvá časť (predložkový výraz sa nemení), napr. Reggio di Calabria – z Reggia di Calabria, Rio de Janeiro – z Ria de Janeiro, Mandello del Lario – z Mandella del Lario. Skloňovateľnosť iných viacslovných cudzích geografických názvov závisí od viacerých faktorov: od zakončenia v základnom tvare, od rodového zaradenia, od historickej ustálenosti alebo od toho, či je pri nich zreteľný pôvod, resp. či sú známe slovné druhy jednotlivých častí názvu. Častejšie sa skloňujú známe a často frekventované názvy, napr. Kuala Lumpur – z Kualy Lumpuru. Neskloňujú sa také názvy (alebo ich súčasti), ktoré sú vzhľadom na svoje rodové zaradenie pre slovenčinu netypicky zakončené, napr. Buenos Aires – názov stredného rodu zakončený na spoluhlásku → nesklonný.

V dvojslovnom názve Laguna Seca možno skloňovať prvú časť názvu – v Lagune Seca – alebo obe časti – v Lagune Sece. 

 


Otázka z 21. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Reggio di Calabria