Otázka:

Aké slovo možno použiť v prípade predmetovej olympiády, keď súťažiace družstvá s rovnakým počtom bodov musia absolvovať ešte jedno kolo, pri ktorom sa určí víťaz?

Heslá:

rozstrel

Odpoveď:

Vo význame „rozhodujúce súťažné kolo uskutočňujúce sa v prípade rovnosti bodov súťažiacich“ je slovo rozstrel správne. Podrobne sa danému výrazu venovala Silvia Duchková v príspevku Nové výrazy (43) v 5. čísle časopisu Kultúra slova v roku 2003 (v elektronickej podobe je prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk cez odkazy Lingvistické zdroje a slovníky... → Publikácie v digitálnej forme a iné lingvistické zdroje → Kultúra slova → 2003 → 5).

     


Otázka z 20. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rozstrel