Otázka:

Ktoré vyjadrenie je spisovné - o tri dni alebo za tri dni?

Heslá:

za tri dni

Odpoveď:

Pri vyjadrení časového rozsahu, teda ako dlho niečo trvalo alebo ako dlho bude niečo trvať, používa sa predložka za, napr. Spravil som to za tri dni. Ak chceme vyjadriť, kedy sa niečo stane, použije sa predložka o, napr. O tri dni sa vrátim.


Otázka z 20. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu za tri dni