Otázka:

Dvetisíc osem sa píše spolu alebo osobitne?

Heslá:

dvetisícosem

Odpoveď:

Číslovka dvetisícosem sa píše spolu.


Otázka z 26. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 27. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dvetisícosem