Otázka:

Zaujímal by ma spisovný tvar zdrobneniny od slova "mäso". V Sme dnes použili tvar "mäsíčko", ale na mňa to pôsobí ako čechizmus.

Heslá:

mäsíčko

Odpoveď:

 

 

So slovom mäsíčko sa stretávame v slovenských textoch nielen v gastronómii vo význame „mäsko“, napr. morčacie mäsíčko, slávnostné mäsíčko, ale používa sa aj v prenesených významoch, napr. „mladé dievča“. Je pravda, že slovo mäsíčko sa v slovenčine odmietalo a ako slovenský ekvivalent českého slova masíčko sa odporúčalo slovo mäsko (porov. Česko-slovenský slovník, 1979). Zo slovotvorného hľadiska však slovo mäsíčko nemožno odmietnuť, v slovenčine máme pri podstatných menách stredného rodu zakončených na samohlásku -o analogické rady ako slovo – slovko – slovíčko, zrno – zrnko – zrniečko, telo – tielko – telíčko, zlato – zlatko – zlatíčko.


Otázka z 18. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mäsíčko