Otázka:

Je slovo chytro vo vete "Na zapareniny sa musi chytro" spisovné?

Heslá:

chytro

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach je k dispozícii elektronická verzia príručiek na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk. Kodifikačnú platnosť majú Pravidlá slovenského pravopisu (3. vyd., 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd., 2003), v ktorom sa možno presvedčiť, že príslovka chytro má význam 1. rýchlo, 2. dôvtipne, bystro. Veta Na zapareniny sa musí chytro je preto jazykovo v poriadku. 


Otázka z 17. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu chytro