Otázka:

Je predložka skrze spisovná?

Heslá:

skrze, cez, pomocou, prostredníctvom, pre, skrz

Odpoveď:

Predložka skrze sa hodnotí ako zastarávajúca, podľa kontextu ju možno nahradiť neutrálnymi predložkami cez, pomocou, prostredníctvom, pre (porov. heslo skrz, skrze v Krátkom slovníku slovenského jazyka na www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 25. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skrze