Otázka:

Sú predložky vo vete "Deti dnes trávia príliš veľa času pri počítači/pred počítačom/za počítačom" správne?

Heslá:

pri počítači/pred počítačom/za počítačom

Odpoveď:

Vo vete Deti dnes trávia príliš veľa času pri počítači/pred počítačom/za počítačom sú správne všetky predložkové spojenia.


Otázka z 10. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 18. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pri počítači/pred počítačom/za počítačom