Otázka:

Ako sa skloňuje slovo pointer, ktoré sa používa v programovacích jazykoch?

Heslá:

pointer

Odpoveď:

Slovo pointer ako termín z výpočtovej techniky zaznamenáva iba Veľký slovník cudzích slov (Šaling – Ivanová-Šalingová – Maníková, 2008), pričom uvádza zakončenie v genitíve jednotného čísla -tra – pointra, čiže skloňovanie s vypúšťaním samohlásky e. Podľa tohto výkladu sa slovo pointer skloňuje ako cudzie slová zakončené na -er s pohyblivým e podľa vzoru stroj: pointra, pointru, pointer, (o) pointri, (s) pointrom; pointre, pointrov, pointrom, pointre, (o) pointroch, (s) pointrami. V textoch na internete prevláda skloňovanie so zachovávaním samohlásky e v koncovom -er. To zaraďuje slovo pointer k cudzím slovám zakončeným na -er, v ktorých e nie je pohyblivé a ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub, pričom v lokáli jednotného čísla majú príponu -i podľa vzoru stroj: pointera, pointeru, pointer, (o) pointeri, (s) pointerom; pointery, pointerov, pointerom, (o) pointeroch, (s) pointermi. Ako vidieť, skloňovanie slova pointer nie je ustálené, a tak v súčasnosti môžeme pripustiť oba spôsoby skloňovania. Podobne je to s termínom z výpočtovej techniky ploter, ktorý pravopisne už zdomácnel, ale ktorého skloňovanie je takisto rozkolísané, a preto sapri ňom v Slovníku cudzích slov (2005) uvádza dvojtvar (porov. cit. slovník, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk).


Otázka z 12. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 10. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pointer