Otázka:

Ako sa skloňuje slovo briar?

Heslá:

briar

Odpoveď:

Slovo briar vo význame „tmavohnedé tvrdé a tuhé drevo z koreňov alebo nádorov vresovca stromovitého najvhodnejšie na výrobu fajok“ sa popri pôvodnej francúzskej podobe bruyère uvádza vo Veľkom slovníku cudzích slov. Slovo briar je podstatné meno mužského rodu a v jednotlivých pádoch má tieto tvary: briar – z briara – k briaru – (vidím) briar – o briari – s briarom;briare – z briarov – k briarom – (vidím) briare – o briaroch – s briarmi.


Otázka z 22. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu briar