Otázka:

Ako sa správne vyslovuje a skloňuje slovo google?

Heslá:

google

Odpoveď:

Pri podstatnom mene Google (výslovnosť [gúgl]) sa ustálilo skloňovanie ako pri dávnejšie prevzatom podstatnom mene ansámbl (z franc. ensemble).

Slovo Google, ktoré sa v slovenčine používa už aj v apelativizovanej podobe google (stratilo charakter vlastného mena – obchodného názvu produktu konkrétnej firmy – a používa sa zástupne na pomenovanie internetového vyhľadávača), je zakončené na takzvané nemé e, ktoré sa nevyslovuje a pri skloňovaní sa vynecháva, t. j. N google – G z googla aj googlu – D googlu – L o googli – s googlom. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať podobu nájdite si informácie na googli (výslovnosť [gúgli]).


Otázka z 07. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu google