Otázka:

Ako sa správne vyslovuje a skloňuje slovo google?

Heslá:

google, Lidl

Odpoveď:

Podstatné meno Google (výslovnosť [gúgl] alebo [gugl])zaraďujeme podľa výslovnosti do vzoru stroj podobne ako podstatné mená cudzieho pôvodu zakončené na spoluhlásku l, pred ktorou je samohláska e, ktorá pri skloňovaní vypadáva, napr. bicykel – (bez) bicykla – (o) bicykli – (dva) bicykle, fascikel – (bez) fascikla – (o) fascikli – (dva) fascikle, debakel – (bez) debakla – (o) debakli – (dva) debakle. Do tejto skupiny sa zaraďujú aj slová s nezvyčajným zakončením pre slovenčinu ako Lidl Google.

Slovo Google, ktoré sa v slovenčine používa už aj v apelativizovanej podobe (stratilo charakter vlastného mena – názvu produktu či firmy) google, je zakončené na takzvané nemé e, ktoré sa nevyslovuje a pri skloňovaní sa vynecháva, t. j. N google – G z googla aj googlu – D googlu – L o googli – s googlom.  Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať podobu nájdite si informácie na googli (výslovnosť [gúgli]).


Otázka z 07. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu google