Otázka:

Ktoré spojenie je správe: "elektronická forma" alebo "elektronická podoba" ?

Heslá:

forma, podoba

Odpoveď:

Vo význame „tvar, vzhľad“ sú slová formapodoba synonymá, o čom sa môžete presvedčiť v lexikografických príručkách slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. Spojenia elektronická forma aj elektronická podoba sú obe spisovné, majú rovnaký význam a obe sa používajú v jazykovej praxi.

                       


Otázka z 07. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu forma