Otázka:

S akou predložkou sa viaže sloveso vkladať?

Heslá:

vkladať

Odpoveď:

Sloveso vkladať sa viaže s predložkou do vkladať nádej do svojich detí.


Otázka z 18. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 25. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vkladať