Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Kowalski zakončené na mäkké krátke i?

Heslá:

Kowalski, skloňovanie priezvisk

Odpoveď:

           Priezvisko slovanského pôvodu Kowalski, ktoré má podobu prídavného mena, sa v slovenčine skloňuje podľa vzoru pekný (priezvisko je síce zakončené na -i, ale koreň slova sa končí na tvrdú spoluhlásku k). V nepriamych pádoch – t. j. vo všetkých pádoch okrem nominatívu jednotného čísla – má priezvisko Kowalski pádové prípony vzoru pekný, čiže bez Kowalského, ku Kowalskému, vidím Kowalského, o Kowalskom, s Kowalským.


Otázka z 05. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Kowalski