Otázka:

Ako je správne: zveruje deti do osobnej starostlivosti matky alebo zveruje deti do osobnej starostlivosti matke?

Heslá:

zverovať, zveriť

Odpoveď:

Sloveso zverovať sa viaže s datívom, napr. zverovať dcéru matke, zverovať majetok nadácii, zverovať podnik bratovi, zverovať deti učiteľke ap., čiže formulácia zveruje deti do osobitnej starostlivosti matke je správna. Rovnako možno hodnotiť aj formuláciu s genitívom – zveruje deti do osobitnej starostlivosti matky, pretože sa pri nej vychádza z genitívneho slovného spojenia starostlivosť matky. V legislatívnych textoch sa používajú obe formulácie.


Otázka z 03. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zverovať