Otázka:

Z akého slova vychádza výraz hasák?

Heslá:

hasák, rúrkové kliešte, kliešťový kľúč

Odpoveď:

 

 

Podľa Stručného etymologického slovníka slovenčiny má slovo hasák nejasný pôvod. Odvodzovalo sa od nemeckého slova Haspe s významom „skoba“, resp. od jeho odvodeniny Haspel s významom „navijak; motovidlo, moták“. Iný výklad predpokladá prevzatie z jazyka jidiš (hasak = „nôž“). Keďže v minulosti bola snaha namiesto prevzatých slov (hlavne germanizmov) hľadať domáce ekvivalenty, v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v slovníkoch cudzích slov sa slovo hasák hodnotí ako technický slangový výraz a jeho spisovné ekvivalenty sú dvojslovné – rúrkové kliešte, kliešťový kľúč. V Slovníku súčasného slovenského jazyka (2 zväzok, H – L, 2011) sa slovo hasák kvalifikuje ako profesionalizmus v oblasti techniky, teda ako slovo, ktoré v rámci určitej odbornej skupiny slúži ako ekonomický dorozumievací prostriedok. 


 


Otázka z 19. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 24. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hasák