Otázka:

Sú slová fotka, fotiť a spojenie bezmäsité jedlo spisovné? V slovníku sú označené ako hovorové, ale v testoch pre maturantov sa hodnotia ako nesprávne.

Heslá:

fotka, fotiť, bezmäsité jedlo, bezmäsitý, bezmäsý

Odpoveď:

 

Ako ste uvideli, slová fotka a fotiť sa v lexikografických príručkách slovenského jazyka klasifikujú ako hovorové výrazy. Znamená to, že tieto slová sú súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, ale ich používanie sa obmedzuje na neoficiálny jazykový prejav (napr. v kruhu rodiny a priateľov). Ide o štylisticky príznakové výrazy. V testoch pre maturantov by mohli byť hodnotené ako nesprávna voľba, keby mali študenti označiť iba štylisticky bezpríznakové (neutrálne) výrazy alebo výrazy vhodné pre oficiálny jazykový prejav.

            Prídavné meno bezmäsitý (aj  bezmäsý) a podstatné meno jedlo sú spisovné a štylisticky neutrálne výrazy, o čom sa môžete presvedčiť v lexikografických príručkách sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.  Spojenie bezmäsité jedlo je takisto spisovné a štylisticky neutrálne (nie hovorové).

                       


Otázka z 03. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fotka