Otázka:

Píšem správne tvar slova adresný v spojení reklamná adresná zásielka alebo má byť adresovaná zásielka?

Heslá:

adresný, adresa, adresový, adresovaný, adresovať

Odpoveď:

Prídavné meno adresný je utvorené z podstatného mena adresa a v poštovej terminológii má význam „súvisiaci s adresou, presným určením zásielky“, jeho synonymom je prídavné meno adresový. Slovo adresovaný je tvar (trpné príčastie) slovesa adresovať vo význame „posielať, poslať zásielku na niečiu adresu“. V spojení reklamná adresná/adresovaná zásielka možno teda použiť obe slová, no v zákone č. 507/2001 Z. z. o poštových službách sa v § 4 Poštové zásielky uvádza termín reklamná adresovaná zásielka aj s definíciou.


Otázka z 01. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu adresný