Otázka:

Môžem do slovenčiny preložiť pomenovanie dialog marketing ako dialog-marketing?

Heslá:

dialog marketing, dialógový marketing

Odpoveď:

Anglické dvojslovné pomenovanie dialog marketing možno do slovenčiny preložiť ako dialógový marketing, nie dialog-marketing. Spojovník má v slovenčine iné funkcie (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, kap. Spojovník aj na www.juls.savba.sk).


Otázka z 01. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dialog marketing