Otázka:

Môžem nešikovného človeka nazvať drevák alebo dreviak? Dá sa to považovať za okazionalizmus?

Heslá:

dreviak, drevák

Odpoveď:

Slovo dreviak nie je súčasťou našej slovnej zásoby a slovom drevák sa pomenúva iba druh obuvi. Vzhľadom na to, v slovenčine máme niekoľko podobne motivovaných pomenovaní nešikovného človeka (drevo, poleno, drúk), nie je dôvod vymýšľať, resp. v danom prípade preberať z češtiny ďalšie pomenovania s rovnakou motiváciou (dřevák). O vhodnosti okazionalizmu nemožno uvažovať bez konkrétneho kontextu. Ani okazionalizmy sa netvoria bezdôvodne a preberanie čechizmov nemožno považovať za tvorbu okazionalizmov.


Otázka z 31. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dreviak