Otázka:

Je správne používať slovo eurovka, prípadne desaťeurovka, päťeurovka a pod.?

Heslá:

eurovka

Odpoveď:

Slová dvojeurovka vo význame „minca s hodnotou dve eurá“ a desaťeurovka vo význame „desaťeurová bankovka“ sú správne a uvádzajú sa v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006. Rovnako správne je aj slovo päťeurovka vo význame „päťeurová bankovka“. Vo význame „minca s hodnotou jedno euro“ odporúčame pred slovom eurovka uprednostniť podobu jednoeurovka, ktorá sa uvádza v 2. zväzku citovaného slovníka a je doložená aj v jazykovej praxi.

   


Otázka z 31. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu eurovka