Otázka:

Ako je správne: "V mnohých činnostiach suplujeme pomoc štátu" alebo "Mnohými činnosťami suplujeme pomoc štátu"?

Heslá:

v mnohých činnostiach, mnohými činnosťami

Odpoveď:

Z jazykového hľadiska je správna veta V mnohých činnostiach suplujeme pomoc štátu aj Mnohými činnosťami suplujeme pomoc štátu. Jednotlivé vety sa mierne odlišujú významom. Keďže však nevieme, čo presne ste chceli vyjadriť, nemôžeme posúdiť, ktorá formulácia by bola vo Vašom texte vhodnejšia.


Otázka z 30. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v mnohých činnostiach