Otázka:

Je správne guláš alebo guľáš?

Heslá:

guláš

Odpoveď:

Slová guláš guľáš sú obe spisovné, ako varianty sa uvádzajú aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).


Otázka z 24. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 27. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu guláš