Otázka:

V učebnici slovenského jazyka pre 5. ročník sme našli slovo osiheľ. Slovníky toto slovo neuvádzajú. Je spisovné?

Heslá:

osuheľ, osiheľ

Odpoveď:

Slovo osiheľ je nárečová podoba slova, ktoré sa v spisovnej slovenčine nazýva osuheľ. Slovo osuheľ nájdete v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (2003) ho definuje ako „inovať, srieň“ (porov. cit. príručky, ktoré sú sprístupnené na webovej stránke nášho ústavu www.slovniky.korpus.sk).


Otázka z 27. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 10. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu osuheľ