Otázka:

Je správne používať slovo "kopula" na označenie "kupole"? (Kupola = klenba v tvare polgule.)

Heslá:

kupola, kopula

Odpoveď:

Ako ste sa mohli presvedčiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra http://slovnik.juls.savba.sk, slová kupola aj kopula majú rovnaký význam, pomenúva sa nimi polguľovitá klenba s kruhovým pôdorysom.     


Otázka z 27. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kupola