Otázka:

Ako sa správne skloňuje priezvisko Berky ?

Heslá:

Berky

Odpoveď:

Priezvisko Berky sa skloňuje tak ako mužské priezviská zakončené na -i, -y (vo výslovnosti hláska [i]) podľa vzoru kuli: BerkyBerkyho, Berkymu, Berkyho, (o) Berkym, (s) Berkym.


Otázka z 23. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Berky