Otázka:

Je slovo ešus spisovné?

Heslá:

ešus

Odpoveď:

Slovo ešus vo význame „hliníková miska na jedlo“ pochádza z nemeckého slova Esschüssel (= miska na jedenie) a v minulosti sa hodnotilo ako slangové, čiže nespisovné slovo. Keďže ide o pomerne frekventované slovo, na ktoré sme nemali v slovenčine jednoslovný spisovný ekvivalent (v roku 1974 v časopise Kultúra slova sa navrhovalo viacslovné pomenovanie poľná jedálna miska), zaradilo sa slovo ešus do 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (SSSJ) z r. 2006 so štylistickým hodnotením ako hovorové slovo. Hovorové slová sú spisovné slová, nepoužívajú sa však v odbornej terminológii, sú príznačné pre živú neoficiálnu, resp. súkromnú komunikáciu. V rovnakom význame ako slovo ešus uvádza SSSJ aj pomenovanie esšálka (ako hovorové zastarávajúce slovo).

 


Otázka z 15. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 17. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ešus