Otázka:

Aký je rozdiel medzi brieždením, svitaním a rannou zorou? Správne má byť: Auróra je bohyňa rannej zory alebo Auróra je bohyňa ranného zore?

Heslá:

svitanie, úsvit, brieždenie, rozbresk, ranná zora, ranné zore

Odpoveď:

 Slová svitanie, úsvit, brieždenie aj rozbresk sú synonymá, ktorými sa pomenúva čas pred blížiacim sa východom slnka, napr. vstávam pred svitaním, úsvitom, brieždením, rozbreskom – t. j. zavčas rána. Podstatným menom zora, ktoré sa obyčajne používa v tvare množného čísla zore, sa pomenúva jasné osvetlenie horizontu nielen pred východom slnka, ale aj pred západom slnka (ranná zora, večerná zora aj ranné zore, večerné zore). Podstatné meno zora má v genitíve jednotného čísla tvar zory a v genitíve možného čísla tvar zôr, preto v súvislosti so starorímskou bohyňou Aurórou, ktorá sa nazýva aj Zora či Zornička, možno použiť spojenie Auróra je bohyňa rannej zory alebo Auróra je bohyňa ranných zôr (nie rannej zore).


Otázka z 22. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu svitanie