Otázka:

Akú predložku mám použiť v spojení so slovom inciatíva? Napr. v spojení iniciatíva pre zniženie?

Heslá:

iniciatíva

Odpoveď:

V spojení so slovom iniciatíva možno v účelovom význame použiť predložku na – iniciatíva na zníženie... aj predložku za – iniciatíva za zníženie..., vhodná je i formulácia iniciatíva s cieľom znížiť...


Otázka z 10. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 10. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu iniciatíva