Otázka:

Ako možno definovať slovesá tlakovať a natlakovať?

Heslá:

natlakovať, tlakovať

Odpoveď:

Sloveso natlakovať súčasné výkladové slovníky slovenčiny nezachytávajú. V jazykovej praxi je pomerne frekventované, o čom svedčí jeho výskyt na internete. Sloveso natlakovať má význam „natlačiť médium, obyčajne plyn, do uzavretého objemu do hodnoty potrebného tlaku“. Sloveso tlakovať je dokonavým náprotivkom slovesa natlakovať. Jeho význam možno definovať „tlačiť médium, obyčajne plyn, do uzavretého objemu do hodnoty potrebného tlaku“.  


Otázka z 21. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu natlakovať