Otázka:

Aký význam má slovo cikula? Je spisovné?

Heslá:

cikula, cikuľka

Odpoveď:

Slovo cikula (známe aj v podobách cikuľa, cikuľka) sa v slovenských výkladových slovníkoch neuvádza, preto Vám nemôžeme poskytnúť jeho jednoznačný význam. Ako pomenovanie časti ľudského tela sa zaraďuje do skupiny tzv. detských slov, ktoré sa tvoria a používajú predovšetkým v rámci rodiny v snahe inak pomenovať také predmety a javy, ktorých neutrálne názvy by neboli pre najmenšie deti dostatočne zrozumiteľné alebo vhodné. Keďže pri tvorení a používaní takýchto slov (ktoré sa väčšinou tradujú z pokolenia na pokolenie) zohráva rozhodujúcu úlohu rodinný úzus, aj ich význam môže byť rozličný. Tak i pri slove cikula (cilkuľa, cikuľka) nemožno vylúčiť, že sa používa na označenie ženskej i mužskej časti tela.

 

j časti tela.


Otázka z 06. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 17. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cikula