Otázka:

Nie som si istá, či vo vete "V prípade otázok kontaktujte nadriadeného" použijeme zámeno svoj alebo váš (svojho/vášho nadriadeného).

Heslá:

svoj

Odpoveď:

Privlastňovacie zvratné zámeno svoj sa používa vtedy, keď sa privlastňuje osobe alebo veci, ktorá je gramatickým podmetom vety, resp. logickým subjektom deja. Vtedy má zámeno svoj platnosť všetkých privlastňovacích osobných zámen, napr. Rada si spomínam na svoje detstvo. – Predstavíš nás svojim rodičom? – Dajte si do poriadku svoje veci. Vo vete Všetko, čo potrebujete vedieť pre svoj zdravý život je zamlčaným podmetom zámeno vy (vy potrebujete vedieť), ktorému sa privlastňuje predmet zdravý život, preto sa tu uplatňuje privlastňovacie zámeno svoj. Podobne je to vo vete V prípade otázok kontaktujte svojho nadriadeného (vy kontaktujte).

Možno ešte doplniť, že v Morfológii slovenského jazyka (1966, s. 248, 253 – 255) sa o používaní osobných privlastňovacích zámen píše, že pri dôraze, najmä citovom, sa výnimočne môže i gramatickému subjektu vety privlastňovať osobným privlastňovacím zámenom, napr. ... či mu ja to z mojej iba milosti dám? – Vyžeňte ma zo svojej zeme, z ktorej vás kŕmim, tučím mojimi mozoľmi (porov. cit. príručku, ktorá je sprístupnená na stránke www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-lq.pdf).


Otázka z 17. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu svoj