Otázka:

V škole, kam chodí môj syn, pani učiteľky používajú slovo "nervný". Je toto,slovo správne?

Heslá:

nervný

Odpoveď:

Prídavné meno nervný je súčasťou spisovnej slovnej zásoby slovenčiny. Slovník cudzích slov (2005) ho definuje ako knižný výraz s významom „majúci vysoký stupeň citlivosti; vnímavý, senzitívny“, napr. nervný dirigent; nervný spôsob správania. Synonymický slovník slovenčiny (2004) zachytáva prídavné meno nervný v rámci hesla výbušný vo význame „ktorý rýchlo a intenzívne reaguje“ (porov. citované príručky, ktoré sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.korpus.sk).


Otázka z 17. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nervný