Otázka:

Akú podobu má v slovenčine názov mesta Sankt-Peterburg?

Heslá:

Sankt-Peterburg, Petrohrad

Odpoveď:

 

Názov ruského mesta Sankt-Peterburg má vžitú slovenskú podobu Petrohrad. Uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk. 


Otázka z 05. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sankt-Peterburg