Otázka:

Má slovné spojenie trafiť sa rovnaký význam ako sloveso trafiť?

Heslá:

trafiť, trafiť sa

Odpoveď:

Vyjadrenia typu Netrafila som sa. – Musíte sa trafiť loptičkou do vyznačeného štvorca. – Niekedy je ťažké trafiť sa do rytmu. – Trafiť sa do terča vzdialeného 50 m je už pomerne náročné. – Cestou naspäť som sa nevedel trafiť na diaľnicu. – Rowlingová sa trafila do vkusu mladých čitateľov alebo Tak to si sa trafil vedľa sú neadekvátne, v slovenčine sa na vyjadrenie významov „zasiahnuť cieľ“, „nájsť cestu, potrafiť“ aj „uhádnuť“ používa sloveso trafiť v nezvratnej podobe, čiže bez zvratného zámena sa. Správne teda povieme Netrafila som. – Musíte trafiť loptičkou do vyznačeného štvorca. – Niekedy je ťažké trafiť do rytmu. – Trafiť do terča vzdialeného 50 m je náročné. – Cestou naspäť som nevedel trafiť na diaľnicu. – Rowlingová utrafila vkus mladých čitateľov. – To si teda trafil vedľa (mýliš sa).

V slovenčine máme aj zvratný tvar trafiť sa, ktorým sa vyjadruje iba význam „naskytnúť sa, pritrafiť sa“, napr. také šťastie sa málokomu trafí. V ostatných prípadoch však pridaním zvratného sa k slovesu trafiť vyjadríme význam „zasiahnuť seba“, napr. trafila som sa kladivom do prsta (zasiahla som kladivom vlastný prst) alebo vojak sa pri čistení pušky nešťastne trafil do nohy (strelil si do nohy).


Otázka z 15. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trafiť