Otázka:

Aký je rozdiel medzi slovami autentifikácia a autentizácia?

Heslá:

autentifikácia, autentizácia, elektrifikácia, chemifikácia, elektrizácia, chemizácia, robotizácia

Odpoveď:

Pri slovách autentifikácia autentizácia ide o dva varianty toho istého slova. Jedno vzniklo pomocou latinskej prípony -fikácia, ktorá má význam „činnosť, utváranie toho, čo uvádza prvá časť zloženého slova“, napr. elektrifikácia, chemifikácia, druhé vzniklo pomocou prípony -izácia, ktorou sa tvoria názvy deja, napr. elektrizácia, chemizácia, robotizácia. Z dvojice podôb autentizácia/autentifikácia sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G (2006) uvádza iba podoba autentifikácia vo význame „postup kontroly a overovania niekoho, niečoho, zhodnovernenie, overenie“ a slovné spojenia autentifikácia textu; spôsob autentifikácie a určovanie identity autora; autentifikácia používateľa počítačovej siete; autentifikácia elektronického podpisu, a sloveso autentifikovať. Vo Veľkom slovníku cudzích slov (vo vydaní z r. 2003) sa takisto uvádza podstatné meno autentifikácia, no sloveso vo dvoch podobách – autentifikovať autentizovať, z ktorých utvorené podstatné mená by mali podoby autentifikácia i autentizácia. Slovesá v oboch podobách sa uvádzajú aj v Synonymickom slovníku slovenčiny z r. 1995. (Ako varianty jedného slova prebrala slovenčina aj dvojicu podstatných mien chemizácia chemifikácia, no napríklad významy slov elektrifikácia elektrizácia sa postupne rozdelili a fungujú ako dve samostatné slová.)


Otázka z 02. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu autentifikácia